Palveluvaihtoehdot

Erityisesti aloitteleville yrityksille sekä pienyrityksille suunnattu neuvontapalvelu.
Konsultaatiota maahantuontiin/vientiin, jakeluun ja logistiikan sähköisiin ratkaisuihin.
Lisäksi kokonaisvaltaista näkemystä pienyrityksen logistisiin toimintatapohin ja kehitysalueisiin.

 

1) KOHDISTETTU KONSULTAATIO 

Tavoitteena ratkaista ongelma

 • Lähtökohtana asiakkaan liiketoiminnassaan itse tunnistama, alustavasti rajattu ongelma/kehityshaaste.
 • Yhteisessä alkupalaverissa kartoitamme tilanteen tarkemmin, kuulemme asiakasyrityksen toiminnasta ja kirkastamme näiden perusteella asiakkaan haasteen.
 • Tämän jälkeen ryhdymme selvitystyöhön ja tarvittaessa järjestämme mahdollisia jatkopalavereja.
 • Arvioimme asiakkaan toimintaympäristö huomioiden parhaat toimintavaihtoehdot.
 • Loppupalaverissa asiakas kuulee ratkaisu-/toimintasuosituksemme.
 • Ratkaisusuosituksesta riippuen saatamme myös itse pystyä tarjoamaan ratkaisun tai tukea ratkaisun käytännön toteutukseen.

 

2) LAAJA KONSULTAATIO

Tavoitteena tunnistaa ja priorisoida kehityskohteita

 • Katsaus asiakkaan logistisiin prosesseihin ja toimintatapoihin kokonaisuutena.
 • Tutustuminen asiakkaan liiketoimintaan tapahtuu palaverissä, jossa keskustelemme asiakkaan toiminnasta, mahdollisista ongelmista ja logistiikkahuolista. Halutessaan asiakas voi myös toimittaa meille tukimateriaalia.
 • Tämän jälkeen arvioimme kokonaisuutena toimintatapojen sujuvuutta, riskejä ja yhteensopivuutta.
 • Lopputuloksena asiakas saa yhteenvetopalaverissa tarve- ja prioriteettiperusteisen suosittelun kehitysalueista, joilla logistiikka saadaan paremmin tuottamaan lisäarvoa.
 • Kehitysalueisiin voidaan pureutua erikseen kohdistetun konsultaation palveluillamme.

 

3) LOGISTIIKKASTARTTI

Tavoitteena auttaa aloitteleva yritys logistiikan osalta toiminnasssaan alkuun

 • Alkupalaverissa yritys kertoo alkavasta liiketoiminnastaan ja sen logistisista tarpeista.
 • Tämän pohjalta me kehitämme palveluntarjoajia myöten ehdotuksen, kuinka yrityksen tarpeisiin saadaan toteutettua järkevät ratkaisut käytännössä.
 • Ehdotuksen lisäksi voimme auttaa käytännön toteutuksessa.

 

4) E-KONSULTAATIO JA SÄHKÖISET RATKAISUT

Tavoitteena päivittää asiakkaan logistiikan sähköinen puoli ajan tasalle

 • Kerromme toimintaasi soveltuvista mahdollisuuksista ja autamme toteuttamaan ne.