Henkilötietojen käsittely Mailcossa

Noudatamme Mailcossa EU:n tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation) henkilötietojen käsittelyssä.

Keräämme rekisterinpitäjänä henkilötietoja omista asiakkaistamme asiakasrekisteriimme. Rekisterin sisältämiä tietoja käytetään asiakkaan toimeksiantoihin sekä asiakkuuden hoitoon liittyviin tarkoituksiin. Noudatamme henkilötietojen suhteen tiedon tarpeellisuuden periaatetta keräten, käsitellen ja säilyttäen vain edellä mainittujen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. 

Emme käytä asiakasrekisterin henkilötietoja muihin tarkoituksiin tai luovuta asiakastietojamme kolmansille osapuolille ilman rekisteröidyn suostumusta tai muuta laillista perustetta.

Henkilötietoja asiakkaistamme säilytetään siihen asti, kun säilyttämiseen nähdään olevan tarve. Tämän jälkeen, esimerkiksi asiakassuhteen päätyttyä, henkilötiedot poistetaan.

Asiakkaamme voivat pyytäessään saada sähköisesti tietoonsa, mitä heitä koskevia henkilötietoja rekisteriimme on tallennettu, oikaista mahdollinen virheellinen tieto, siirtää tietoja tai tulla unohdetuksi. Edellä mainituissa tapauksissa voit tehdä pyynnön Mailcoon sähköpostitse osoitteeseen mailco@mailco.fi.

Vastaanotamme asiakkailtamme (rekisterinpitäjiltä) ja käsittelemme myös henkilötietoja sisältäviä osoiterekisterejä toteuttaaksemme palvelujamme asiakkaidemme toimeksiantojen mukaisesti.

Tietoturvaan panostaminen on meille erityisen tärkeää, ja huolehdimme siitä useilla eri, muun muassa teknologisilla ja organisatorisilla toimenpiteillä ja käytännöillä. Jos kuitenkin joudumme tietoturvaloukkauksen kohteeksi, pyrimme minimoimaan henkilötiedolliset vahingot ja (rekisterinpitäjänä) ilmoitamme asiasta rekisteröidylle sekä viranomaisille.